Общи условия

1. Уебсайтът KOZMETICHNO-OBORUDVANE.BG, включително поддомейнът www. KOZMETICHNO-OBORUDVANE.BG, е интернет магазин, собственост на фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД.

2. В уебсайта се предлагат продукти, които фирма КРАСОТА И СТИЛ ООД внася и разпространява.

3. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продукти, предлагани от КРАСОТА И СТИЛ ООД.

4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

5. КРАСОТА И СТИЛ ООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.


УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат описание на продукта, снимка и цена.

2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.

3. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

4. Извършването на покупка става с поръчка и минава през два етапа:

а. Посочване на желаната бройка от продукта в полето за бройка и кликване върху бутона с надпис „КУПИ“. Промяната в броя води до промяна на стойността. С кликването върху бутона „КУПИ“  продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна в горната част на страницата от дясната страна.

б. Кликване върху бутона „Плащане“ и попълване данните за плащане и доставка.

5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на КРАСОТА И СТИЛ ООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.

6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

7. Чрез извършването на поръчка, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и КРАСОТА И СТИЛ ООД, съответстващ на описаните тук условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).


УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от КРАСОТА И СТИЛ ООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офис на куриерската фирма до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Цената на доставката се формира според обема и теглото на продукта.  При продукти, чийто обем надвишава теглото им, цената на доставка се пресмята според обема. За пример, ако продуктът влиза в дадена тарифа по тегло, но е твърде обемист по форма, куриерът го пресмята двойно. 

*Цената на доставка не зависи от посочения адрес и не се променя според това дали той е личен или офис на куриера. 

*При обща поръчка на няколко продукта, не заплащате отделна доставка за всеки от тях. Цената се рекалкулира, според тарифната политика на куриера.   

Преди пратката ви да бъде изпратена, наш служител  ще се свърже с вас за уточняване на цената на доставката и деня на получаване. 


4. КРАСОТА И СТИЛ ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.


ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срокът за доставка.


Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това не е възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед, за да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в уебсайта.

4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от КРАСОТА И СТИЛ ООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя. Продуктите, включително опаковката, трябва да са напълно запазени и неизползвани. При връщане на продукти потребителят трябва да предостави банкова сметка, на която да бъде преведена сумата за продукта.


ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация е предмет на авторско право на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на КРАСОТА И СТИЛ ООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила за общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


ОТГОВОРНОСТИ

1. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването ѝ от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

3. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. КРАСОТА И СТИЛ ООД, не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна KOZMETICHNO-OBORUDVANE.BG

4. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. КРАСОТА И СТИЛ ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. КРАСОТА И СТИЛ ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.